Schoorsteen renovatie

Oude schoorstenen hebben vaak voegen die aan het verzanden zijn (voegen worden poreus) hetgeen lekkage tot gevolg kan hebben. Het is daarom ook levensgevaarlijk om een gaskachel of haard aan te sluiten op een bestaand rookkanaal dat lange tijd niet is gebruikt of gecontroleerd.

Het is daarom van belang dat uw schoorsteen in goede staat verkeerd, de buitenkant van de schoorsteen kan vaak nog prima gerenoveerd worden door deze opnieuw te voegen. Eventuele loszittende stenen kunnen over het algemeen weer opnieuw vastgemetseld worden. Na het opnieuw voegen en eventueel impregneren van uw schoorsteen, kan uw schoorsteen weer vele jaren mee.

Bij het impregneren van uw schoorsteen wordt zorgvuldig een vloeistof aangebracht op het metselwerk en de voegen. Hierdoor zal de schoorsteen geen vocht meer opnemen waardoor de kans op vorstschade aanzienlijk afneemt. De kans op scheuren of afbreken van de stenen is hiermee tot een minimum gereduceerd.

Uiteraard zal uw schoorsteen weer gevoegd worden met de bijpassende kleur van uw huidige voeg.

Hendriksen gevelrenovatie Stroe maakt graag een passende aanbieding voor u, uiteraard vrijblijvend inclusief passend advies.